Perihal Perkembangan Asuransi

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus velendekuta tama bhanda toga sardaha nayak laebuni nam, nottu togaya sorakam kirima ho muhude di ahimi vuvahot, naya avalamgu kirima sardaha naya himiyage aepakaraya venuven naya dennakuta tavat mudalak nayata geviya yutuya. kri.pu 800 pamana kri.pu. rods hi janagahanaya samanya samanyaya. me nisa ovunge velarda bhanda naevgata kirima sardaha velendan pirisak gevimata siduviya. kuli ho sulam nisa ho pravahanayedi bhanda pravahanaya karana onaema velendekuta apasu gevimata varika vasayen ekatu karana lada varikayan bhavita karanu laebe. 14 ven ven raksana givisum (enam, naya ho venat akaraye kontrattuvakin torava raksanaya kara naeti raksana oppu) 14 vana jenova satavarsaya vana vita idam godakirime vatu poronduvalata anukulava raksanaya karana ladi. 1347 di jenova sita palamu varata hardunvadun raksana givisumak aeti atara ilarga siyavasedi samudra araksanaya pulul lesa pulul vu atara varikayan avadanam sahitava venas viya. 3 mema nava raksana kontratvala ayojanayen ven kirima raksanavaranayen laba gata haeki vu atara, samudra raksanaya Perihal Perkembangan Asuransi

Perihal Perkembangan Asuransi raksanavaranaya yuropaye gnanalokaya tula di raksanavaranaya vaedi diyunu vu atara visesa varga vardhanaya viya. ada dina apata daenagata haeki depala raksanaya landanaye maha ginna veta larga viya haekiya. 1666 di nivasa 13000 kata vada vinasa viya. ginnen vinasakari prativipaka raksanaye vardhanaya “hadisitave vaedagatkamakin yut karanayak nisa raksanavaranaya kirima parivartanaya kirima, 1667 di landanayata landan sardaha nava saelasume di” raksana ofis “sardaha veb adaviyak aetulat kirimak pilibimbu karana adahasak venas kirimaki. “4 gini raksa raksana yojana krama gananavakata kisivak nopavatina namut 1681 di arthika vidyagna nikalas baban saha sahayakayin 11 denek rajakiya huvamaruva pitupasa pihiti” geval sardaha raksana ofisar “namin prathama gini raksana samagama pihituvana ladi. gadol ramuva saha ramuva nivasa. muladi, nivasa 5000 k ohuge raksana oppuva magin raksanaya karanu laebiya. [5] e atarama vyapara katayutu pratiraksanaya sardaha vu palamu raksana yojana kramada labagata haekiya. Perihal Perkembangan Asuransi